تصویب افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانك های دولتی
تصویب افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانك های دولتی
اقتصادوتجارت : وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت امروز مصوب کرد رقم ٣۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های دولتی به زودی صورت گیرد،گفت: افزایش سرمایه بانک ها برای تمام بانک های دولتی اجرا می شود.

به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه نارضایتی‌های زیادی از سقف تسهیلات بانک ها وجود داشت، دولت امروز مصوب کرد رقم ٣۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های دولتی صورت گیرد.

خاندوزی افزود: افزایش سرمایه بانک ها از محل سهامی که دولت از شرکت های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک های دولتی اجرا می شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با این اقدام و اجرای مصوبه امروز دولت، نسبت کفایت سرمایه تمام بانک‌های دولتی بجز ملی و سپه به عدد هشت درصد بر پایه صورت های مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد می شود و بنابراین می توانند برای تسهیلات دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه از روز گذشته که پرداخت نیمی از سود سهام عدالت خانوارها آغاز شده است، گفت: ۵٣٢ هزار تومان به ازای هر فرد از خانوار دارای سهام عدالت پرداخت شد و این رقم برای برخی سهامداران ۶۰۰ هزار تومان است.

خاندوزی افزود: امروز پرداخت سود سهام از بانک‌های رفاه، سپه، دی، رسالت و سامان به پایان رسید و برخی از بانک‌ها روز پنجشنبه و شنبه برای پرداخت سود سهام عدالت اقدام می کنند و این روند تا پرداخت کامل ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد: خاطرنشان کرد: این نیمی از سود سهام عدالت ١۴٠٠ است و نیمی دیگر آن تا پایان سال یا اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد.