تصمیمات دولت برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم
تصمیمات دولت برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم
شبکه اقتصادوتجارت : سخنگوی دولت گفت: حداقل چهار طرح در حمایت از معیشت مردم در دستور کار دولت است.

سخنگوی دولت درباره تصمیمات دولت در خصوص رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه گفت: برای کاهش فشار زندگی روزمره مردم دولت در حال اتخاذ تصمیم‌هایی است و روی کنترل قیمت‌ها تصمیم‌های جدید‌تری اتخاذ شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: برای کنترل زندگی دهک‌های پایین برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم.
وی تاکید کرد: در جلسات ستاد اقتصادی دولت بحث سهولت کار تجاری، سیاست‌های پولی و معیشت مردم مطرح است. چهار طرح هم در حال انجام است که در بودجه ۱۴۰۰ قابل اجرا است و بخشی از آن‌ها نیز در بودجه امسال عملیاتی خواهد شد.
ربیعی گفت: در یکی از زمینه‌ها هم مکاتبات صورت گرفته و اجازه‌هایی که لازم بود را نیز انجام دادیم و امیدوارم تا یکی دو هفته دیگر این اقدامات انجام شود.