تشکیل ستاد حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی
تشکیل ستاد حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی
اقتصادوتجارت : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران گفت: در راستای تحقق رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی، کارگروه حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران گفت: در راستای تحقق رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی، کارگروه حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی تشکیل شده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، به مشکلات مربوط به نگهداری پرونده های فیزیکی و مصرف بالای کاغذ اشاره کرد و گفت: در اولین فرصت، با تشکیل ستاد حذف کاغذ از نظام مالیاتی، زمینه تسریع در رسیدگی‏ها و ارایه خدمات موثرتر و مطلوب تر به مودیان مالیاتی از طریق ایجاد پرونده های الکترونیکی فراهم گردد.

دکتر منظور در این بازدید، به گفتگو با جمعی از مودیان صنوف مختلف از جمله پزشکان، نمایندگان آژانس های هواپیمایی و پوشاک پرداخت و خاطرنشان کرد: برای ارتقای رضایتمندی مودیان، سازمان مالیاتی از تمام اقدامات قانونی و لازم بهره می گیرد تا ضمن اینکه عدالت مالیاتی تحقق می یابد، حقی از مودیان محترم تضییع نشود.

وی در جمع مدیران و همکاران اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، رسیدگی داده محور، موضوع تکریم، رضایت‏مندی و تمکین مودیان و وصول بهنگام مالیات را برای دستیابی به اهداف نظام مالیاتی جزء اصول مهم سازمان خواند و گفت: اصلاح و تحول در نظام مالیاتی، نیازمند برنامه ریزی های کارشناسی و مداومت جدی در اصلاح امور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با همکاران مالیاتی، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های همکاران مالیاتی بویژه در روزهای پرکار خرداد و تیر گفت: باید امکانات به ویژه نیازهای اداری همکاران تامین و با هدف ایجاد انگیزه در سیستم، مشوق های بیشتر برای افزایش انگیزه و روحیه نیروهای انسانی که مهمترین سرمایه سازمانی هستند، فراهم شود.

گفتنی است در جریان این بازدید، تنی چند از مودیان مالیاتی نیز مسائل، دغدغه ها و مشکلات خود در زمینه مالیات را بصورت رو در رو با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح نمودند و ایشان نیز دستورات لازم برای پیگیری این موضوعات و مشکلات را صادر نمود.