تشریح مصوبات کارگروه کودکان کار و سازوکار حمایت از خانواده‌های مددجویان مراکز ماده ۱۶
تشریح مصوبات کارگروه کودکان کار و سازوکار حمایت از خانواده‌های مددجویان مراکز ماده ۱۶
اقتصادوتجارت : بیست و دومین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران به ریاست علیرضا زاکانی برگزار شد.

بیست و دومین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران صبح امروز یکشنبه -یکم خرداد ماه ۱۴۰۱- به ریاست شهردار تهران و نمایندگان دستگاه های مسئول در حوزه معتادان متجاهر پایتخت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های مسئول پیرامون مصوبات بیست و یکمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر تهران در حوزه کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه ویژه کودکان کار و زباله گرد کارگروه حمایت از خانواده های مددجویان مراکز ماده ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت.

فعال کردن رسانه ها در حوزه پیشگیری و جلب مشارکت های مردمی، احصاء شرح وظایف قانونی دستگاه ها در حوزه خانواده های آسیب دیدگان، اشتراک گذاری آمار و اطلاعات خانواده های آسیب دیدگان، ثبت آمار و اطلاعات خانواده های مددجویان ماده ۱۶ در سامانه کمیته امداد امام خمینی (ره) و آماده سازی و طراحی مدل مردمی حمایت از خانواده های مددجویان ماده ۱۶ از جمله مصوبات کارگروه حمایت از خانواده های مددجویان مراکز ماده ۱۶ است.

دعوت از تمامی دستگاه های مرتبط با توجه به وظایف قانونی، معرفی و حضور نماینده تام الاختیار، تبیین وضع گذشته و چالش های وضع موجود کودکان کار و زباله گرد نیز از جمله مصوبات جلسه کارگروه ویژه کودکان کار و زباله‌گرد است.

در ادامه جلسه شهرداران مناطق درگیر با معضل معتادان متجاهر(مناطق ۱۶، ۱۲، ۴، ۱۹، ۱۳، ۱۵، ۲) از آخرین وضعیت جمع آوری معتادان متجاهر و پلمب و تخریب خانه های پلاک قرمز و نقاط بی دفاع شهری از سطح منطقه خود گزارشی ارایه کردند.