تشریح بخش تسهیلات سامانه بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات ایران
تشریح بخش تسهیلات سامانه بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات ایران
اقتصادوتجارت : بخش تسهیلات در سامانه بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات به منظور آگاهی و آشنایی مشتریان با امکانات متنوع آن تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، امکان مشاهده و پرداخت اقساط برای تسهیلات قسطی داخلی و پرداخت اقساط بین بانکی از جمله ویژگیهای این گزینه است.
سقف مبلغ پرداخت اقساط روزانه برای مشتری حقیقی ۵۰۰ میلیون ریال و برای مشتری حقوقی یک میلیارد ریال تعیین شده است.
کاربران این سامانه می توانند اطلاعات تسهیلات خود در بخش تسهیلات قسطی شامل شماره تسهیلات، نوع عقد، بدهی کل تسهیلات، مانده بدهی تا امروز، اولین قسط پرداخت نشده، تعداد کل اقساط، تعداد اقساط پرداخت شده، مبلغ وصولی تاکنون، جریمه وصولی تاکنون، مبلغ هرقسط و تاریخ اعطای تسهیلات را مشاهده کنند.
همچنین در این سامانه اطلاعات تسهیلات غیرقسطی کاربر شامل شماره تسهیلات، نوع عقد، مبلغ تسهیلات، مانده بدهی تسهیلات، سررسید نهایی و تاریخ اعطای تسهیلات قابل نمایش برای مشتری خواهد بود.
لازم به یادآوری است در پرداخت تسهیلات درون بانکی از شماره تسهیلات استفاده می شود درحالیکه برای تسهیلات بین بانکی، شماره شبای تسهیلاتی قابل استفاده است.