تسهیل شرایط ضمانت تسهیلات پرداختی به مددجویان نهاد های حمایتی
تسهیل شرایط ضمانت تسهیلات پرداختی به مددجویان نهاد های حمایتی
اقتصادوتجارت : تضامین ارائه شده به شعب بانک توسعه تعاون برای پرداخت تسهیلات به مددجویان نهاد های حمایتی تسهیل شد.

بانک توسعه تعاون در جهت حمایت از سیاست های اشتغال زایی دولت و ودر جهت تسهیل وام دهی به مددجویان نهاد های حمایتی مواردی را در موضوع اخذ تضامین از تسهیلات گیرندگان ابلاغ کرد.
بر این اساس، ضامن یا ضامنین تسهیلات گیرندگان می‌توانند دو کارمند دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (رسمی/ پیمانی/ قراردادی با حداقل یک سال سابقه کار در محل خدمت فعلی( آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی و گواهی کسر اقساط از حقوق باشند که مدارک این افراد باید به تائید مسئول شعبه برسد.
همچنین با تائید مسئول شعبه امکان پذیرش سفته و ظهر نویسی از سوی دو ضامن معتبر یا ترکیبی از کارمند و کاسب وجود دارد.
برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به‌عنوان پوشش تضمینات، اخذ سفته با ظهر نویسی یک ضامن معتبر مورد تأیید رئیس شعبه امکان‌پذیر است.
گفتنی است ،بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف تسهیلات پرداختی به مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی ،مشاغل خانگی و بنیاد شهید و ایثارگران به ۱۰۰۰ میلیون ریال افزایش‌یافته است.
تا پیش‌ازاین برای دریافت تسهیلات یک میلیارد ریالی باید سه ضامن معتبر و برای تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی دو ضامن به شعبه معرفی می شود.