تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موسسه اعتباری ملل
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موسسه اعتباری ملل
اقتصادوتجارت : موسسه ملل به منظور ترویج سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) وایجاد زمینه ازدواج جوانان عزیز کشورمان نسبت به پرداخت ۲۶۹۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲.۲۳۹.۶۳۰ میلیون ریال از ابتدای سال تا پایان آذرماه اقدام نمود.

این تسهیلات در آذرماه سال جاری به ۳۹۹نفر به مبلغ ۳۳۳.۹۰۰ میلیون ریال پرداخت گردید.
گفتنی است در حال حاضر تعداد ۸۳۹ نفر از جوانان عزیز در نوبت پرداخت قرض الحسنه ازدواج میباشند.
متقاضیان محترم برای بهره مندی از این تسهیلات می توانند در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت نام و یکی از شعب موسسه اعتباری ملل را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند.