تسهیلات اشتغال روستایی بانک توسعه تعاون از ۲۶ هزار میلیارد ریال گذشت
تسهیلات اشتغال روستایی بانک توسعه تعاون از ۲۶ هزار میلیارد ریال گذشت
اقتصادوتجارت : تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی «اشتغال پایدار روستایی و عشایری » از 26 هزار میلیارد ریال گذشت.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،از ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی وعشایری»،بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت های قابل توجهی در این موضوع انجام داده است.
عملکرد بانک توسعه تعاون بر اساس گزارش سامانه کارا نشان می دهد که تا پایان مهر ماه سال جاری به بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ طرح در سراسر کشور تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است. که براین اساس میزان تسهیلات پرداختی نیز به ۲۶ هزار و۲۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است.
این گزارش می افزاید،این میزان تسهیلات توانسته است حدود ۵۲ هزار شغل پایدار در استان های کشور ایجاد کند.
گفتنی است استان های کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان ،گلستان ،گیلان و فارس به عنوان پنج استان اول کشور در پرداخت تسهیلات در این طرح ملی به شمارمی آیند .
۴۷۴۵ طرح معرفی شده در استان کرمانشاه از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری بهره مند شده اند، تسهیلات پرداختی توانسته است ۵ هزار و ۷۸۸ اشتغال جدید دراین استان ایجاد نماید.
این گزارش تصریح می کند ،استان های سیستان و بلوچستان ،گلستان ، گیلان و فارس هرکدام به ترتیب با ۱۹۵۹ ،۱۴۴۹ ،۱۳۵۰ و ۱۱۸۲ طرح در رتبه های دوم تا پنجم پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری قرار داشته اند. از ناحیه تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون 2718 شغل در سیستان و بلوچستان ،۲۰۲۴ شغل در استان گلستان ،۲۰۷۱ شغل در استان گیلان و ۲۵۳۲ شغل در استان فارس ایجاد شده است.
میزان تسهیلات پرداختی در استان کرمانشاه بیش از ۲هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال،در استان سیستان و بلوچستان یک هزارو ۲۵۳ میلیارد ریال ، در استان گلستان یک هزار و ۸۲ میلیارد ریال ،در استان گیلان یک هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال و در استان فارس یک هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده دارد.این طرح بزرگ ملی از سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است