تزریق واکسن سرخک به کارگران شهری در منطقه ۲
تزریق واکسن سرخک به کارگران شهری در منطقه ۲
اقتصادوتجارت : شهرداری منطقه۲ در راستای صیانت از سلامت کارگران خدمات شهری، طرح واکسیناسیون سرخک کارگران را با هماهنگی مرکز بهداشت غرب تهران اجرا کرد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، اکرم رجای سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه اظهار داشت: باتوجه به شیوع و خطر افزایش بیماری سرخک در کشورهای همسایه و باهدف پیشگیری و جلوگیری از زنجیره انتقال این بیماری،برنامه ویژه واکسیناسیون سرخک کارگران و پاکبانان آغاز شده است تا از آسیب‌های ناشی از این بیماری پیشگیری شود.

او افزود: در حال حاضر، ۷۵۰ پاکبان در منطقه مشغول فعالیت هستند و براساس اولویت بندی صورت گرفته، پاکبانان نواحی ۲، ۳، ۴، ۷ و کارگران مرکز MRF منطقه واکسینه شدند .

به گفته سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه دو، واکسیناسیون سایر کارگران منطقه نیز در روزهای آینده انجام می شود.رجای در ادامه به غربالگری سل و مالاریا در مجموعه اسکان کارگری ناحیه ۷ اشاره کرد و گفت: با هماهنگی اداره سلامت منطقه این اقدام در سایر اسکان های کارگری منطقه نیز انجام می شود.