ترویج و آموزش استفاده از کیسه های پارچه ای در منطقه ۴
ترویج و آموزش استفاده از کیسه های پارچه ای در منطقه ۴
اقتصادوتجارت : به همت اداره محیط زیست شهرداری منطقه ۴ آموزش و ترویج استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های نایلونی همزمان با دهه بدون کیسه پلاستیکی در ایستگاه های مترو و میادین تره بار منطقه انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ از آنجا که نقش اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی بخشی شهروندان در انجام نکات بهداشتی و بهینه بسیار حائز اهمیت است، اداره محیط زیست شهرداری منطقه ۴ در دو ایستگاه مترو علم صنعت و سرسبز و میادین تره بار منطقه با پخش ۲۰۰ کیسه پارچه ای و ۲۰۰ نسخه کتاب آموزشی اطلاعات شهروندان را در این زمینه ارتقا دادند.