ترغیب شهروندان شمال شرق تهران به فعالیت های ورزشی در طرح “شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی”
ترغیب شهروندان شمال شرق تهران به فعالیت های ورزشی در طرح “شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی”
شبکه اقتصادوتجارت : معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری منطقه4 تهران از اجراي طرح "شهر فعال و دوستدار فعاليت بدني" با هدف تشويق و ترغيب شهروندان به حفظ سلامتي خود و جامعه خبر داد.

گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۴ محمد خادمي با بیان اینکه شهر فعال شهري است كه به شهروندان امكان فعاليت هاي فيزيكي را از طريق ورزش هاي برنامه ريزي شده و فعاليت هاي روزانه دائمي مي دهد افزود: در همین راستا طرح شهر فعال و دوستدار فعالیت بدنی در محلات ۲۰ گانه منطقه ۴ در حال اجرا است.
او با اشاره به جزییات این طرح افزود: جذابيت بصري ، فرهنگ سازي و آگاهي رساني جهت افزايش فعاليت بدني برای تمامی گروه هاي سني ، برنامه ريزي برای افزايش فعاليت بدني و تحرك كارمندان حين كار و فراهم كردن فضاهاي بوستان ها جهت تحرك و فعاليت بدني از برنامه های اجرایی این طرح در محلات و ساختمان های اداری این منطقه است.
خادمي گام اول در اجراي طرح مذكور را ايجاد جذابيت بصري فضای داخلی ساختمان ها عنوان كرد و گفت: به منظور ایجاد انگیزه بین کارکنان شهرداری منطقه ۴ جملات انگيزشي بر روي پله های ساختمان اصلي منطقه درج شده است.
معاون اجتماعي و فرهنگي منطقه ۴ اظهار اميدواري كردو گفت: با تخصيص بودجه لازم مراحل بعدي طرح در فضای بصری شهر و بوستانها اجرا می شود.