تداوم تجهیز کارگاه های خوداشتغالی در نیشابور با کمک های فولاد خراسان
تداوم تجهیز کارگاه های خوداشتغالی در نیشابور با کمک های فولاد خراسان
اقتصادوتجارت : شرکت مجتمع فولاد خراسان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، با تجهیز ده ها کارگاه خانگی قالیبافی، گام موثر دیگری در راستای حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار شهرستان برداشت.

به گفته مدیر روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان، در طلیعه سال نو این شرکت با اهدا ۲۰ دستگاه دیگر دار قالیبافی به سازمان بسیج سازندگی شهرستان نیشابور، برای اشتغال بالغ بر ۴۰ تن از زنان سرپرست خانوار روستای «حسین آباد جنگل» توانست در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تقویت خوداشتغالی در حوزه پیرامونی انجام وظیفه نماید.
شهرام بقراط با بیان این که با دستور دکتر غفوری، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان این مجتمع در برنامه های توانمندسازی اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال پایدار و یا تسهیل شرایط اشتغال ایشان با نهادهای حمایتی همکاری گسترده ای را به عمل آورده است، افزود: مجتمع فولاد با تدابیر مدیرعامل و هماهنگی با نهادهای حاکمیتی زمینه خوداشتغالی صدها تن از همشهریان را در چارچوب این همکاری ها و ایفای رسالت اجتماعی خود به انجام رسانده است.
وی افزود: ساخت این دارهای قالی بر اساس مختصات ارایه شده توسط کارشناسان در کارگاه داخلی سایت فولاد خراسان انجام شده است.
گفتنی است در نخستین مرحله از اجرای طرح تجهیز ۲۰۰ واحد کارگاه خانگی قالیبافی، تعدادی از دارهای تهیه شده، به صورت نمادین در سال ۱۴۰۰ برای تجهیز کارگاه های خانگی بافندگی در «روستای فردوس» به بخشداری مرکزی شهرستان تحویل شده بود.