تداوم ارائه رایگان خدمات طرح۳۰۷۰ در کارگزاری‌های تأمین اجتماعی
تداوم ارائه رایگان خدمات طرح۳۰۷۰ در کارگزاری‌های تأمین اجتماعی
اقتصادوتجارت : سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای تداوم ارائه خدمات الکترونیکی این سازمان از طریق کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. با صدور این بخشنامه دریافت خدمات مربوط به طرح 3070 از طریق کارگزاری‌ها رایگان خواهد بود.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس بخشنامه صادر شده از سوی دکتر میرهاشم موسوی؛ مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند در صورت تمایل آن دسته از خدمات این سازمان که از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی ارائه می‌شود را از طریق کارگزاری‌های رسمی دریافت کنند.

ارائه خدمات غیرحضوری به مخاطبین توسط کارگزاری‌های رسمی در‌ راستای تحقق دولت الکترونیک و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی‌ برای تسریع در اجرا و پیشبرد طرح ۳۰۷۰ و توسعه خدمات غیرحضوری انجام می‌شود.

ارائه خدمات غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی به دلیل برخی از مسائل و محدودیت‌های موجود از قبیل امکانات لازم مخاطبین، پائین بودن سطح دانش بخشی از جامعه هدف در زمینه نحوه استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیکی و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و تسریع در اجرای کامل طرح خدمات غیرحضوری از اسفند ۹۹ برای ۶ ماه انجام شده و با بخشنامه جدید تا ۶ ماه دیگر تمدید شد