تحقق ۱۰۳ درصدی درآمد نقد در شهرداری منطقه یک
تحقق ۱۰۳ درصدی درآمد نقد در شهرداری منطقه یک
اقتصادوتجارت : معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه یک از تحقق ۱۰۳ درصدی درآمد نقدی این منطقه در نتیجه برنامه ریزی ها و هم افزایی های صورت گرفته با نواحی ده گانه این منطقه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید علی اکبر مسعودی علوی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری این منطقه با ارائه گزارشی از فعالیت های شاخص این حوزه در سال ۱۴۰۰ گفت: طی جلسات مستمر با نواحی و با پیگیری های منظم صورت گرفته، مدیریت شهری شهرداری منطقه یک توانست درآمد نقد منطقه را به میزان ۱۰۳ درصد محقق سازد.

وی افزود: تسویه حساب با پیمانکاران حوزه های مختلف عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز و … و تامین رضایت نسبی آنان با رعایت عدالت در پرداختی ها از اقدامات دیگر معاونت مالی در پایان سال گذشته بوده است.