تحقق چشم انداز طرح محله دوستدار کودک با تقویت برنامه ها و فضاهای اثربخش فرهنگی*
تحقق چشم انداز طرح محله دوستدار کودک با تقویت برنامه ها و فضاهای اثربخش فرهنگی*
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 2 گفت ؛ با غنی سازی محتوای برنامه ها و همچنین تقویت زیرساخت های فرهنگی در اجرای طرح محله دوستدار کودک ، چشم انداز و اهداف طرح که همان ایجاد نشاط و شادابی کودکان است محقق می شود..

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، حسن رحمانی،شهردار منطقه ۲ در نشست تخصصی محله دوستدار کودک  با اشاره به اینکه طرح محله دوستدار کودک در دوبخش زیرساختی و فرهنگسازی برنامه ریزی و اجرا می شود افزود: طرح محله  دوستدار کودک  مطابق با مولفه ها و استانداردهای شهر دوستدار کودک  تدوین و برنامه ریزی شده است و  تلاش می شود با تشکیل کارگروه تخصصی این برنامه ها  عملیاتی شود.
وی  افزود: تامین امنیت و ایمنی جهت حضور فعال و بانشاط کودکان درفضاهای شهری، افزایش فرصت های شادی و ملاقات کودکان با یکدیگر در شهر و محلات شهری وکمک به ارتقاء سلامت جسمی و روانی کودکان همراه با تشویق آنها به فرهنگ مطالعه  از مهمترین اهداف برنامه های دوستدار کودک است.
شهردار منطقه ۲  افزود: افزایش آگاهی عمومی، زمینه سازی توسعه مشارکت،ظرفیت سازی برای دسترسی کودکان ،بهبود کیفیت محیطی،توسعه فضاهای اثربخش برای بازی و تفریح از جمله مولفه های محله دوستدار کودک است که امید می رود با  اجرای برنامه های جذاب و اثر بخش ، اهداف پیش بینی شده محقق گردد .
وی با بیان اینکه اجرای طرح محله دوستدار کودک گامی در جهت تحقق شعار “تهران شهری برای همه” است، افزود: در یک محله  دوستدار کودک، تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی شهر (بهداشت، درمان، آموزش، تفریحی و غیره) باید به‌طور عادلانه در میان کودکان تقسیم شده و حقوق کودکان به عنوان یک شهروند در جامعه شهری به رسمیت شناخته می شود.
شهردار منطقه ۲  اجرای برنامه ها با رویکرد  اجتماعی و فرهنگسازی را مهمترین بخش در طرح محله دوستدار کودک برشمرد و برنامه ریزی هدفمند ومطالعاتی دراجرای برنامه های جذاب و اثربخش را مورد تاکید قرار داد.
براساس این گزارش محله شهرآرا براساس طرح های مطالعاتی  و  پایش صورت گرفته  به‌عنوان محله دوستدار کودک  در منطقه۲  انتخاب وبرنامه های زیرساختی و اجتماعی جهت اجرای طرح پیش بینی شده است.