تحقق شاخص‌های عملکردی با رویکرد و کارکرد کمی و کیفی حرکت در مسیر بهره‌وری است
تحقق شاخص‌های عملکردی با رویکرد و کارکرد کمی و کیفی حرکت در مسیر بهره‌وری است
اقتصادوتجارت : معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون از بررسی وضعیت و راهبری استان‌ها با هدف ارتقای عملکرد بانک خبر داد.

سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک در مشهد مقدس اظهار داشت: واحدهای اجرایی بانک اعم از شعب و مدیریت های استانی از طریق بررسی و اندازه گیری چندین شاخص عملکردی مورد ارزیابی واقع می شوند.
وی افزود: تجهیز منابع، رشد منابع ارزان قیمت، نسبت مصارف به منابع، تسهیلات اعطایی، میزان ضمانت‌نامه‌های صادره، ضمانت‌نامه‌های تمدیدی و صدور اعتبارات اسنادی، وصول تسهیلات غیر جاری، کاهش شاخص npl، کسب درآمد مشاع و غیر مشاع از جمله شاخص هایی است که در فرآیند ارزیابی استان‌ها مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرد.
معادی خاطر نشان کرد: چهار وضعیت در بررسی عملکرد استان‌ها قابل مشاهده است، دسته اول استان‌هایی که در تحقق برنامه از ریتم ثابت مثبت یا منفی برخوردار هستند، دسته دوم استان‌هایی که در تحقق برنامه از فراز و فرود عملکردی برخوردار بوده و نمی توان وضعیت ثابتی در آنها مشاهده نمود، دسته سوم استان‌هایی که از وضعیت ثابت عملکردی و ریتم مشخص برخوردار بوده و در یک بازه زمانی افت عملکردی پیدا می کنند و دسته چهارم دارای وضعیت نامناسب و نامتعادل بوده و در یک مقطع زمانی از وضعیت رو به رشد بهره مند می شوند.
معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: بعضا مشاهده شده استان در دو یا چند شاخص از وضعیت مناسب بهره مند بوده و در برخی شاخص ها عملکرد نامناسب داشته و در تحقق برنامه ابلاغی مربوط به آن شاخصها موفق نبوده است که این موضوع نشان دهنده تمرکز بیشتر بر دو یا چند شاخص و غفلت از مابقی شاخص ها و ظرفیت و پتانسیل محیط درونی و بیرونی است.
معادی تصریح کرد: در طبقه‌بندی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه توسط استان‌ها برخی عوامل درونی و بیرونی قابل استحصال است. وی توضیح داد: در بررسی عوامل درونی، مسائل مربوط به منابع انسانی از جمله انتصابات، مدیریت، تصمیم گیری، آموزش‌های مرتبط و موثر، ایجاد انگیزه درونی و بیرونی در همکاران استانی، توسعه فرهنگ سازمانی، فرآیندها، دستور العمل ها، نظارت و کنترل قابل طرح است.
معادی در رابطه با عوامل بیرونی به شرایط حاکم بر بازار پولی و بانکی و اقتصاد کلان اشاره کرد.

معاون بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت تحول در ادامه حرکت بانک گفت: تحول نتیجه تغییرات تدریجی و اقدامات سازمانی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده است و لازمه رسیدن به این مهم فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات و اتخاذ مسائل کلیدی از جمله اخلاق حرفه ای، اعتماد آفرینی، داشتن استراتژی، رویکرد برنامه محوری، رویکرد و کارکرد بر کار تیمی، استفاده صحیح از منابع و امکانات و ایجاد محیط جذاب کاری برای کارکنان راهکارهایی برای تحول محسوب می شوند، وی برخورداری استان‌ها از استراتژی جهت و حرکت را‏ مهم دانست و گفت: استان‌هایی که هم در جهت و هم در حرکت وضعیت مناسب دارند از کارایی، اثربخشی و بهره وری برخوردار می شوند، وی در این خصوص حضور و انتخاب بازار هدفمند، مشتریان مرتبط و ورود در ظرفیت ها و پتانسیل ها با لحاظ کردن ماموریت، اهداف، توانمندی، قابلیت ها و مزیت های بانک را یک اصل مهم قلمداد کرد و در این باره افزود: انتخاب جهت و مسیر هدفمند توام با تحرک و رویکرد برنامه محوری دو عامل موفقیت برای کسب و کار بانکی است.
معادی اتخاذ استراتژی دو سو توانی که برخورداری از ظرفیت و قابلیت های موجود از یک سو و رویکرد اتخاذ ظرفیت و نوآوری با هدف خلق مزیت را مولفه‌های حرکت بانک به سمت تحول گرایی قلمداد کرد.
معادی در ادامه اتخاذ استراتژی مناسبت و دو سو توانی در استان‌ها را حائز اهمیت دانست و گفت: در این راهبرد ایجاد تعادل بین بهره برداری از ظرفیت و پتانسیل موجود و اکتشاف با رویکرد خلاقیت و نوآوری در راستای خلق مزیت رقابتی مورد تاکید است.