تحقق رشد ۲۱۳ درصدی سود بانک سامان
تحقق رشد ۲۱۳ درصدی سود بانک سامان
اقتصادوتجارت : براساس اطلاعات منتشره در سامانه کدال بانک سامان، این بانک با برنامه‌ریزی و استراتژی های تعیین شده برای افق چهار ساله خود توانست به افزایش ۲۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد.

در تازه ترین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و مقایسه آن با صورت های مالی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که بانک سامان که در سال قبل دارای نسبت کفایت سرمایه به ۲,۱۵ درصد بود در سال مالی ۱۴۰۰ موفق شد تا این نرخ را به استانداردهای مد نظر بانک مرکزی نزدیک کرده و آن را به ۸,۴۵ درصد افزایش دهد.

درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بانک سامان در دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۰ با ۱۰۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ به مبلغ ۵۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون، دارای ۸۴ درصد تغییرات بوده است.

از این رهگذر خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با مبلغ ۱۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان نسبت به سال قبل که دارای مبلغ ۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان، درصد تغییرات آن ۳۷۵ بوده است.

فروش کالا و ارائه خدمات آن ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ داشته که جمع درآمدهای عملیاتی بانک سامان در سال مالی ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش و خالص سایر درآمدها و هزینه‌های مربوط به این بانک با ۱۰۳ درصد افزایش به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان رسیده است.

بانک سامان در خصوص علت تغییرات سود شفاف‌سازی نمود و بیان داشت افزایش خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری ناشی از رشد حجم تسهیلات اعطایی و منترل نرخ سود سپرده‌ها بوده است.

در این اطلاعیه که در سامانه کدال این بانک منتشر شده، آمده است؛ سود (زیان) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۳ درصد افزایش داشته است که عمده تغییرات سود و زیان با توجه به تحقق استراتژی بانک و اهداف ترسیم شده در برنامه‌های عملیاتی که در راستای پیاده‌سازی استراتژی چهارساله بانک بوده ، تحقق یافته است.

بر همین اساس رشد ۲۳۲ درصد خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری به دلیل افزایش ۱۰۰درصد حجم تسهیلات اعطایی و مدیریت و کنترل نرخ سود سپرده‌ها و تجهیز منابع میسر گردیده است.

همچنین رشد ۴۷۱ درصدی خالص درآمد کارمزد به علت رشد ۷۶ درصدی کارمزد دریافتی عمدتا مربوط به افزایش حجم ضمانت‌نامه‌ها و حواله‌های بانکی صادره، عملیات ارزی و کنترل و مدیریت هزینه کارمزد پرداختی که رشد ۲۵ درصدی داشته، مربوط به این بانک بوده است.

رشد صد‌درصدی خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها به علت افزایش حجم فروش املاک مازاد تملیکی بوده است.

گفتنی است؛ سود و زیان خالص بانک سامان در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان با ۵۵ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۳میلیارد ۶۷۷ میلیون تومان است.