تحقق بالغ بر ۱۸۹,۰۰۰ میلیارد ریال فروش طی ۲ ماه در بیمه دی
تحقق بالغ بر ۱۸۹,۰۰۰ میلیارد ریال فروش طی ۲ ماه در بیمه دی
اقتصادوتجارت : شرکت بیمه دی در 2 ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1403 بالغ بر 189,000 میلیارد ریال فروش حق بیمه داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد نشان می‌دهد.

با توجه به اطلاعات موجود مربوط به فروش ۲ ماهه سایر شرکت‌های بیمه خصوصی، به نظر می‌رسد بیمه دی توانسته است رتبه اول فروش را در ۲ ماهه امسال به دست آورد.

بیمه دی با این فروش در این مدت، علاوه بر جذب پرتفوی بزرگ کشوری توانسته بالغ بر ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال در رشته‌های مختلف بیمه‌ای نیز خرده فروشی داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بالغ بر ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال) معادل ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد.