تحقق اهداف سال ۱۴۰۰ و افزايش ۷۰ درصدي سود در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري
تحقق اهداف سال ۱۴۰۰ و افزايش ۷۰ درصدي سود در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري
اقتصادوتجارت : مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1400/12/29شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري با حضور سهام داران در تاريخ 1401/03/08تشکيل شد و بعد از گزارش عملکرد هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني، صورت مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب مورد تأييد مجمع قرار گرفت.

بر اساس گزارش هيئت مديره شرکت، عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۰ با سودآوري و افزايش درآمد ۷۰ درصدي نسبت به سال گذشته همراه بوده است؛ ضمن اينکه با تلاش پشتکار کارکنان واحد احيا مستقيم اين شرکت تا کنون بالغ بر ۳٫۶ ميليون تن آهن اسفنجي توليد شده است؛ همچنين طرح فولادسازي اين شرکت در حال حاضر به بيش از۹۱٫۴۹ درصد پيشرفت فيزيکي رسيده و پيش بيني مي شود مطابق برنامه ريزي صورت گرفته در سال جاري به بهره برداري برسد.
گفتني است با توجه به نقشه راه شرکت جهت تکميل زنجيره ارزش شرکت، گزارشي از طر ح ها و اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به شرح ذيل در مجمع ارائه گرديد:
پروژه هاي در حال تکميل فولادسازي، تصفيه خانه، احداث جاده اختصاصي شرکت به زرين شهر، احداث مخازن آهن اسفنجي و تکميل واحد بريکت سازي که بايد طبق برنامه تا پايان سال ۱۴۰۱ راه اندازي گردند.
پروژه هاي توسعه جديد که با توجه به حمايت سهام داران شرکت و رفع موانع فاينانس مقرر شد از منابع فاينانس اجرا گردد که شامل پروژه ماشين ريخته گري و بيلت شرکت است.
شايان ذکر است در ادامه اين مجمع به منظور تأمين مالي طر ح هاي توسعه، سهام داران شرکت موافقت کردند ۱۰ درصد از سود سال ۱۴۰۰ توزيع و مابقي جهت سرمايه گذاري طرحهاي توسعه شرکت هزينه شود.
مصطفي فلاحي، مدير مالي و حسابداري شرکت در جلسه مجمع عمومي ساليانه سهام داران، ضمن بيان آمار توليد و فروش شرکت عنوان کرد: با توجه به محدوديت در مصرف منابع انرژي (برق و گاز) و استفاده از پساب شهري و دست يابي به توليد بيش از ظرفيت اسمي ۸۰۲ هزار تن در سال ۱۴۰۰ ، درآمد حاصل از فروش آهن اسفنجي رشد ۸۵ درصدي نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد.

وي همچنين تأمين بيش از يک ميليون و سيصد هزار تن گندله و بومي سازي ۴۵ قلم تجهيزات و قطعات ماشين آلات، تسويه و قطعي شدن ماليات سال ۹۸ ، حسابرسي عملکرد سال ۹۸ توسط سازمان تأمين اجتماعي، بهره برداري از پارکينگ ورودي جهت کاميون هاي حمل مواد اوليه، پروژه ساخت و تکميل انبارهاي قطعات يدکي شرکت را دستاوردهاي سال ۱۴۰۰ برشمرد.
گفتني است در پايان، نمايندگان سهام داران حاضر در مجمع از عملکرد خوب هيئت مديره و کارکنان اين شرکت در دستيابي به اهداف تعيين شده در سال ۱۴۰۰ قدرداني و بر اهميت دستيابي به اهداف و برنامه هاي تعيين شده در سال ۱۴۰۱ تأ کيد کردند.