تحریم نادرست درستی
تحریم نادرست درستی
اقتصادوتجارت : انگلیس در ادامه اقدام‌های ضدایرانی خود، پنج مقام‌ ایرانی را به بهانه‌های حقوق بشری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که در این میان نام مسعود درستی مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه نیز دیده می شود.

مدیر ولایت مداری که در مدت مسولیت خود مجدانه به دنبال ارایه خدمات مناسب به شهروندان و حفظ ارزش ها و اصول اسلامی بود.

قطعا این تحریم سند پای کار انقلاب بودن و پایبندی به ارزش ها و ارکان نظام اسلامی است.