تجهیز بوستان های منطقه ۲ به آبگرمکن های خورشیدی
تجهیز بوستان های منطقه ۲ به آبگرمکن های خورشیدی
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲ گفت: با هدف استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر، بهره مندی از انرژی های پایدار، اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه ها، تعدادی از بوستان های منطقه به آبگرمکن خورشیدی تجهیز شدند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، علی اصغر طاهری، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه گفت: به منظور استفاده بهینه از انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی تجهیز و راه اندازی آبگرمکن‌های خورشیدی در سرویس های بهداشتی بوستان ها به عنوان یکی از طرح های زیست محیطی پیش بینی و اجراشد.
وی با اشاره به اینکه دراین طرح ۱۸ دستگاه آبگرمکن خورشیدی تعمیر و مجددا راه اندازی شد گفت: با تجهیز این مراکز به سیستم گرمایشی خورشیدی آب در سرویس های بهداشتی تا دمای ۷۵ درجه با استفاده از انرژی خورشیدی گرم می‌شود.
معاون شهردار منطقه راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰کیلوواتی در منطقه را بخشی از اقدامات زیست محیطی منطقه در سال های گذشته برشمرد و گفت:در تداوم اقدامات زیست محیطی، احداث نیروگاه‌های زنجیره‌ای خورشیدی وگازی به ظرفیت ۱ مگاوات در تمام تجهیز بوستان های منطقه ۲ به آبگرمکن های خورشیدی
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲ گفت: با هدف استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر، بهره مندی از انرژی های پایدار، اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه ها، تعدادی از بوستان های منطقه به آبگرمکن خورشیدی تجهیز شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، علی اصغر طاهری، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه گفت: به منظور استفاده بهینه از انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی تجهیز و راه اندازی آبگرمکن‌های خورشیدی در سرویس های بهداشتی بوستان ها به عنوان یکی از طرح های زیست محیطی پیش بینی و اجراشد.
وی با اشاره به اینکه دراین طرح ۱۸ دستگاه آبگرمکن خورشیدی تعمیر و مجددا راه اندازی شد گفت: با تجهیز این مراکز به سیستم گرمایشی خورشیدی آب در سرویس های بهداشتی تا دمای ۷۵ درجه با استفاده از انرژی خورشیدی گرم می‌شود.
معاون شهردار منطقه راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰کیلوواتی در منطقه را بخشی از اقدامات زیست محیطی منطقه در سال های گذشته برشمرد و گفت:در تداوم اقدامات زیست محیطی، احداث نیروگاه‌های زنجیره‌ای خورشیدی وگازی به ظرفیت ۱ مگاوات در تمام ساختمان‌ها، پایانه‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی در برنامه‌ها پیش‌بینی و برنامه ریزی شده است.
وی صرفه‌جویی در مصرف سوخت را از دیگر اهداف اجرای این اقدامات برشمرد و گفت: انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است و سبب کاهش و صرفه جویی چشمگیری در مصرف انرژی می‌شود.، پایانه‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی در برنامه‌ها پیش‌بینی و برنامه ریزی شده است.
وی صرفه‌جویی در مصرف سوخت را از دیگر اهداف اجرای این اقدامات برشمرد و گفت: انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است و سبب کاهش و صرفه جویی چشمگیری در مصرف انرژی می‌شود.