اقتصادوتجارت : بمناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت کار و کارگر، از منتخبین استانی شهرستان سیرجان در فرآیندهای خانه بهداشت، کارفرمای سلامت محور، گروه و واحد نمونه تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور استاندار کرمان، مجمع نمایندگان استان و برخی مسوولین استانی در سالن همایش استانداری کرمان برگزار شد، از مدیر عامل شرکت گهرزمین بعنوان کارفرمای سلامت محور منتخب استانی، تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان با مدیر عاملی محمد شهسواری پور بعنوان واحد نمونه در بخش خدمات و آقایان سیدهادی شاهچراغی و مهدی دیانت پور مدیر آزمایشگاه گهرزمین بعنوان نماینده و عضو گروه کار نمونه برتر استانی تجلیل بعمل آمد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین