تبدیل تهدیدها به فرصت ها مهمترین رویکرد برنامه های اجرایی در منطقه ۱۹
تبدیل تهدیدها به فرصت ها مهمترین رویکرد برنامه های اجرایی در منطقه ۱۹
اقتصادوتجارت : شهرداری منطقه 19 دیروز میزبان جمعی از خبرنگاران و عکاسان رسانه های شهری در برنامه تور عکاسی خبری و بازدید از پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت شهردار منطقه در این برنامه تبدیل تهدیدها به فرصت ها را محور اصلی برنامه های این شهرداری عنوان کرد و گفت: این منطقه با برخورداری از ظرفیت های متعدد و سرانه فضای سبز بالا ، قابلیت اجرای طرح های توسعه محور و ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری را دارد و این مهم با توجه به نگاه ویژه شهردار تهران به مناطق جنوبی برای تحقق شعار عدالت با تقسیم یکسان خدمات، همواره در همه برنامه ها و اقدامات مد نظر است.
او اصحاب رسانه را در بازدید از کوره های آجرپزی محدوده ناحیه ۳ همراهی و در حاشیه آن عنوان کرد: این کوره ها بخشی از نقاط بی دفاع شهری محسوب می شود که طی سالهای گذشته به دلیل عدم سیاستگذاری مناسب، جذابیت اقتصادی لازم را برای ورود سرمایه گذاران نداشته اند. با توجه به این موضوع در نظر داریم با استفاده از نظرات نخبگان و سرمایه گذاران طرح های مختلفی با الحاق پیوست های اجتماعی برای تبدیل کوره ها به فرصت در قالب گردشگری، خدماتی، مسکونی و … تعریف کنیم که بدون شک باعث ارزش افزوده شده و به نفع شهروندان و منطقه خواهد بود.
در ادامه این برنامه مهمانان حاضر در تور عکاسی خبری با حضور در محدوده خلازیر از فعالیت ضایعات فروشان این محدوده بازدید و با صاحبان آن ها گفت و گو کردند.
هدایت در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به تهیه سه سناریو برای خلازیراظهار کرد: پیشنهاد ما این است که پارکی که در بخشی از این محدوده شروع به ساخت شده را ادامه دهیم و بخشی که در آن ساخت و ساز شده و فعالیت های اقتصادی در آن شکل گرفته را ساماندهی کنیم .
او افزود: ضرورت دارد برای بخش ضایعات برنامه ای تعریف و برای بخش فروش نیز برنامه ای جداگانه در نظر بگیریم. در همین راستا نیز تلاش ما این است که برنامه های پیشنهادی مصوب شود.
در بخش دیگری از برنامه تور عکاسی خبری، اصحاب رسانه با بازدید از بوستان بزرگ ولایت درجریان امکانات و قابلیت های این بوستان که قرار است طرح های توسعه محور مختلفی برای آن تعریف و با مشارکت بخش خصوصی اجرا شود، قرار گرفتند.