تاکید مدیر عامل بر لزوم استقرار سیستم در بر نامه ها و پروژه های اجرایی پتروشیمی بندر امامPMO
تاکید مدیر عامل بر لزوم استقرار سیستم در بر نامه ها و پروژه های اجرایی پتروشیمی بندر امامPMO
اقتصادوتجارت : دکتر ” انصاری نیک ” مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در نشستی با مدیران ارشد و رؤسای واحدها بر ضرورت فراهم نمودن تمهیدات لازم برای استقرار سیستم PMO در برنامه ها و پروژه های اجرایی این مجتمع صنعتی تاکید کرد .

این نشست هم اندیشی روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه جاری با حضور دکتر ” سپهدار انصاری نیک ” مدیر عامل پتروشیمی بندر امام و با شرکت مدیران و رؤسای واحد های مرتبط در سالن اجتماعات این مجموعه صنعتی برگزار شد.

مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در این نشست با تاکید برلزوم برنامه ریزی های اجرایی به صورت پروژه محور به منظور کنترل و ارزیابی بهتر اظهار کرد : پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در پتروشیمی بندر امام با این حجم و وسعت فعالیت ، سطح عملکرد سازمانی را ارتقاء و بهبود می بخشد .

وی با اشاره به اینکه استقرار و پیاده سازی سیستم PMO علاوه بر پایش و رصد اجرای به هنگام پروژه ها و تصمیمات و برنامه ها سطح بندی کیفی آنها را تعیین می نماید در اهمیت این ابزار خاطر نشان کرد : در سیستم کنترل و پایش مدیریت پروژه( PMO ) محاسبات دقیق تر و فرآیند اجرای پروژه آسان و کاملتر قابل تحلیل و پیگیری است و دستیابی پتروشیمی بندر امام به این مزایا کارامدی فرایندهای سازمانی را تسهیل و به روند عملیاتی شدن آنها سرعت می بخشد .

ایشان بیان کرد: برای ایجاد یک سازمان پویا و کارآمد باید برنامه ریزی های لازم بر اساس ظرفیتها، منابع ، فرصتها و تهدیدهای موجود انجام شود که تحقق این امر مستلزم انجام کنترل ها و ارزیابی های مداوم بر اساس پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه خواهد بود.

دکتر” انصاری نیک ” اظهار کرد : پتروشیمی بندر امام مجموعه بزرگی است و روزانه فعالیت های زیادی در آن جاری است و اگر جریان کار در این شرکت دچار توقف یا فراموشی گردد به شدت روی کارآیی آن اثر می گذارد .

ایشان کارایی سازمان را از جمله برنامه های اولویت دار خود ذکر کرد و افزود : در سازمان های باسابقه در تولید مستمر از جنس پتروشیمی بندر امام که طول عمر تکنولوژی شان زیاد است از نظر سیستم های برنامه ریزی استراتژیک یکی از کارهای مهمی که مصداق پیدا میکند و مدیران باید روی آن کار کنند بحث کارایی سازمان و توجه به این رویکرد تحولی است .

مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در تحلیل مولفه کارایی با بیان اینکه این مبحث در نظریه سازمان خیلی مورد توجه است ادامه داد : از نظر آنانی که سازمان را تعریف می کنند کارایی نوعی رفتار و ارزش محسوب میشود و اگر پتروشیمی بندر امام را مورد کنکاش قرار بدهید جریان کار در آن نیاز مند توجه جدی و‌ بهبود کارائی است .

دکتر ” انصاری نیک ” در تشریح فرآیند جریان کار تصریح کرد : جریان کار مثل جریان خون است اگر در بدن جریان خون مشکل داشته باشد بدن به سرعت می رود به جانب انواع بیماری ودر شرکت ما هم اگر جریان کار در سازمان با مشکل مواجه باشد سریع می رود به سمت انواع بیماری سازمانی بنابراین برای سلامتی سازمان باید جریان کار برقرار باشد و برای برقراری جریان کاربایستی به درستی برنامه ریزی و سازماندهی شود .

وی با اشاره به اهمیت توجه به کارآمد سازی سازمان تاکید کرد : کارآمد سازی و توانمند سازی و تدوین فرآیند ارزیابی مناسب باید در اولویت کار باشد تا شاهد بهره وری بیشتر ، اثربخشی و انگیزش حداکثری و حرکت صحیح در مسیر رشد و تعالی سازمان باشیم .

گفتنی است در این نشست محاسن و مزایای استقرار سیستم PMO و سطوح فرآیندی آن در جلسه با حضور مدیران واحد های مرتبط به بحث و بررسی تخصصی نهاده شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای تأسیس دفتر PMO و پیاده سازی آن برای کل برنامه های شرکت به عمل آید.