تاکید علی عسکری بر تنوع بخشی به محصولات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تاکید علی عسکری بر تنوع بخشی به محصولات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
اقتصادوتجارت : مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تنوع بخشی به محصولات این گروه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شرکت‌های تابعه و پاسخ به نیازهای بازار بخصوص صنایع پایین دستی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دکتر علی عسکری در سومین روز از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در بازدید از غرفه اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی با توجه به درخواست‌های صنایع پایین دستی بر افزایش دریافت خوراک‌های مورد نیاز از گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر تامین این نیازها از سوی شرکت‌های تابعه از جمله پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی‌ اروند، پتروشیمی پارس و پتروشیمی بوعلی سینا تاکید کرد.
در ادامه این بازدید، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حضور در غرفه‌های تولیدکننده تولید مستربچ، با توجه به زمینه‌هایی گسترده استفاده از محصولات گروه در صنعت پلاستیک، نساجی و کامپاند بر تنوع بخشی به محصولات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس متناسب با نیاز بازار از جمله در پتروشیمی نوری تاکید کرد.
وی همچنین از غرفه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، پتروشیمی تبریز و… بازدید کرد.