تاکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی در شهرداری
تاکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی در شهرداری
اقتصادوتجارت : شهردار پایتخت در دیدار با مدیران معاونت منابع انسانی شهرداری تهران بر اهمیت توجه به نیروی انسانی تاکید کرد.

علیرضا زاکانی در دیدار با مدیران معاونت منابع انسانی شهرداری تهران بیان کرد: اگر نیروی انسانی دلدادگی به کار نداشته باشد، با هیچ زوری نمی‌توان از او توقع کار خوب داشت و دلدادگی به کار را در او به وجود آورد.

وی افزود: دلدادگی به این معناست که بتوانیم عدالت را بین پرسنل خودمان لحاظ کنیم و خدمت شایسته به پرسنل‌مان بدهیم؛ باید این مسأله را برای دریافت خدمت مقدم بداریم و به هیچ وجه نباید برای نیروی انسانی کم بگذاریم.

شهردار تهران با بیان اینکه من نگرانی از افزایش پرداختی‌ها به کارمندان ندارم، زیرا کارمندان از این افزایش منتفع می‌شوند، گفت: البته بر مبنای یک قاعده کلی ما به ازای این افزایش پرداختی باید کار تعریف کنیم، همانطور که دست و دلمان برای افزایش پرداختی نمی لرزد، انتظار کار کردن داریم.

زاکانی تصریح کرد: همه اقدامات در این راستاست که می‌خواهیم پرسنل ما شاداب بوده و نیازهای آنها تأمین شده باشد تا اینکه بتوانند نیازهای مردم را تأمین کنند و پاسخ معتبر به نیاز مردم بدهند.