تاکید برهم افزایی وزارت بهداشت با بیمه سلامت درارایه خدمات به بیماران خاص
تاکید برهم افزایی وزارت بهداشت با بیمه سلامت درارایه خدمات به بیماران خاص
شبکه اقتصادوتجارت : رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: بیماری های خاص درشرایط فعلی جامعه نیازمند حمایت های جدی تری توسط بیمه سلامت هستند که این مساله نیازمند هم افزایی های بیشتر است.

مهدی شادنوش در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به جلسه مشترک با مدیر عامل سازمان بیمه سلامت درخصوص حمایت از بیماران خاص گفت: این جلسه با هدف توجه بیشتر به بیماران خاص درشرایط فعلی جامعه برگزار شد، بدون شک بیماران خاص با توجه به شرایط  ویژه و به جهت هزینه های بالا در درمان بیماری خود ، نیازمند حمایت های جدی تر توسط بیمه ها هستند.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه بیمه سلامت در این حوزه نقش محوری دارد، بنابراین ضمن تشریح فعالیت های مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت دراین جلسه، از مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خواست که نظر ویژه سازمان متبوعش را به این حوزه معطوف نمایند.
وی با تاکید بر شرایط اقتصادی جامعه و ضرورت افزایش حمایت از بیماران خاص تصریح کرد: مقرر شد ضمن برگزاری نشست های کارشناسی بیشتر با کارشناسان بیمه سلامت، تصمیمات لازم درخصوص حمایت از این گروه از بیماران در دستورکار قرارگیرد و پیگیری های لازم انجام شود.
رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان  بیماری های وزارت بهداشت اظهار داشت: بدون تردید حمایت از بیماران خاص از دید کارشناسان و بدنه مدیریتی سازمان بیمه سلامت هیچ گاه مغفول نبوده است، البته راه های نرفته بسیاری وجود دارد که بیشتر درحوزه اعتبارات، محدودیت های مالی و شرایط اقتصادی حاکم برجامعه است، اما امیدواریم با استفاده از نظرات کارشناسی وزارت بهداشت و بیمه سلامت هم افزایی ها در ارایه خدمات بهتر به بیماران خاص افزایش پیدا کند