تامین مالی ۲۷ هزار میلیارد ریالی ۱۱ پروژه زیربنایی حمل و نقل توسط بانک ملی ایران
تامین مالی ۲۷ هزار میلیارد ریالی ۱۱ پروژه زیربنایی حمل و نقل توسط بانک ملی ایران
اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران بیش از 27 هزار و 400 میلیارد ریال برای ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تسهیلات پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این میزان تسهیلات به منظور ایجاد و توسعه 11 پروژه بزرگراه، راه آهن، راه اصلی، کنارگذر و آزادراه پرداخت شده است.

پروژه راه آهن میانه اردبیل با مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، بزرگترین پروژه ای است که توسط بانک ملی ایران تامین مالی شده است.
محور فرخ شهر ایذه با دو هزار میلیارد ریال، راه اصلی گیلانغرب سومار با رقم ۵۰۰ میلیارد ریال، راه اصلی خرم آباد پلدختر با رقم یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و بزرگراه فسا داراب گهکم با مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از بانک ملی ایران تسهیلات دریافت کرده اند.
همچنین کنار گذر شرقی بناب به ارزش دو هزار میلیارد ریال، محور جهرم لار بندرعباس به ارزش دو هزار میلیارد ریال، کنار گذر انزلی به ارزش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و آزادراه مراغه هشترود به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران تامین مالی شده اند.
پروژه میانه سرچم نیز یک هزار میلیارد ریال و بزرگراه صوفیان شبستر سلماس یک هزار میلیارد ریال تسهیلات از این بانک دریافت کرده اند.
تامین مالی این پروژه ها از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در اختیار بانک ملی ایران بوده است