تاثیر توافق ایران و عربستان بر بازار ارز
تاثیر توافق ایران و عربستان بر بازار ارز
اقتصادوتجارت : پس از اعلام رسمی احیای روابط ایران و عربستان، قیمت دلار در سراشیبی افتاد و کاهشی محسوس را تجربه کرد. به نحوی که به سرعت در سطح ۴۸ هزار تومانی قرار گرفت و توانست برای ساعاتی در این سطح پایداری کند.

قیمت دلار امروز روی سطح ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان معاملات غیررسمی خود را آغاز کرده بود. از ابتدای صبح، انتشار خبری مهم، معامله‌گران دلار را در حالت انتظار قرار داده بود.

صبح امروز، نورنیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از مذاکرات مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک کشور خارجی خبر داده بود. بر اساس این گزارش دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی چند روز گذشته در یک کشور خارجی مشغول مذاکرات بسیار مهمی بوده است. نورنیوز عنوان کرده بود که به زودی نتایج این مذاکرات منتشر خواهد شد.

انتشار این خبر معامله‌گران را در حالت احتیاط قرار داد و روند قیمت دلار در معاملات غیررسمی را تا به شدت نوسانی کرد. بعد از ظهر امروز، اما مشخص شد این مذاکرات میان ایران و عربستان در چین انجام گرفته و منجر به توافقی دوجانبه میان ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دوجانبه شده است.

پس از اعلام رسمی احیای روابط ایران و عربستان، قیمت دلار در سراشیبی افتاد و کاهشی محسوس را تجربه کرد. به نحوی که به سرعت در سطح ۴۸ هزار تومانی قرار گرفت و توانست برای ساعاتی در این سطح پایداری کند.