تاثیر تابلوی برق سبز بر رشد شاخص‌های بهره وری سازمان ملی بهره‌وری ایران
تاثیر تابلوی برق سبز بر رشد شاخص‌های بهره وری سازمان ملی بهره‌وری ایران
اقتصادوتجارت : تابلوی برق سبز در بورس انرژی با گذشت یک سال از رونمایی توانسته با ایجاد ساختاری نوآور و کارآمد و راه اندازی بها بازار فروش برق، زمینه تامین مالی پایدار نیروگاه های تجدیدپذیر، مردمی سازی و توسعه اقتصادی را در سال جهش تولید با مشارکت مردم ایجاد کرده و امکان انجام معاملات برق سبز در بازاری قابل اتکا از طریق عرضه مستقیم برق سبز را فراهم سازد.

به گزارش ساتبا، تابلوی برق سبز در بورس انرژی با گذشت یک سال از رونمایی توانسته با ایجاد ساختاری نوآور و کارآمد و راه اندازی بها بازار فروش برق، زمینه تامین مالی پایدار نیروگاه های تجدیدپذیر، مردمی سازی و توسعه اقتصادی را در سال جهش تولید با مشارکت مردم ایجاد کرده و امکان انجام معاملات برق سبز در بازاری قابل اتکا از طریق عرضه مستقیم برق سبز را فراهم سازد.

🔹 با توجه به تاثیر این تابلو بر شاخص‌های بهره وری سازمان ملی بهره‌وری ایران و همزمان با برگزاری دهمین همایش جایزه بهره وری ایران، تندیس برنز جایزه ملی بهره وری در سال ۱۴۰۳ به ساتبا اهدا شد.

🔹به گزارش دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا، بر اساس آمار منتشر شده تاکنون ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر به ارزش بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال ذیل این تابلو به فروش رفته که توانسته با بهبود شاخصهای بهره وری بخش تولید، نقش مهمی در ارتقاء کیفی و افزایش بهره وری صنعت برق در کشور ایفا کند به نحوی که توسعه این بازار می تواند در مدت ۵ سال از انتشار ۱۸ هزار و ۲۷۰ میلیون کیلوگرم آلاینده کربن دی اکسید جلوگیری کرده و ضمن کاهش مصرف منابع آبی به میزان ۹ میلیارد و ۹۶۵ میلیون لیتر موجب کاهش مصرف سوخت به میزان ۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار شود.