تاثیرگذاری بالقوه سازمان بیمه سلامت درتامین منابع مالی سلامت/ با جدیت تحقق اهداف بیمه سلامت را پیگیری می کنیم
تاثیرگذاری بالقوه سازمان بیمه سلامت درتامین منابع مالی سلامت/ با جدیت تحقق اهداف بیمه سلامت را پیگیری می کنیم
شبکه اقتصادوتجارت : معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از سازمان های حمایتی دربعد تامین مالی بسیارحایز اهمیت است.

گزارش خبرنگار آی هینا، مهدی رضایی درنشست تودیع و معارفه معاون بیمه خدمات سلامت و سرپرست حوزه هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با تشکر از زحمات تمام مدیران در این سازمان  گفت: هر دولت و حاکمیتی سه وظیفه از جمله حفظ وضعیت سلامت جامعه، تامین منابع مالی و ایجاد رضایتمندی میان مردم درحوزه سلامت را برعهده دارد، به طور قطع سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از سازمان های حمایتی دربعد تامین مالی بسیار تاثیرگذار است.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف درسازمان بیمه سلامت باید به ارایه دهندگان خدمت، گیرندگان خدمت وخریداران خدمت توجه کرد افزود: امیدواریم منافع هر سه گروه را بتوان با استفاده از دیدگاه های کارشناسی درجهت افزایش سلامت جامعه درنظرگرفت.
وی تصریح کرد: بدون شک هر بخشی درجامعه دارای نقاط ضعف و قوت است، البته دربخش سلامت تامین مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ از این رو امیدوارم بتوان دراین حلقه خدمت رسانی به وظایف به درستی عمل کرد؛ ضمن اینکه تلاش می شود با کمک کارشناسان و بهره مندی از تجربیات گران بها برای ارتقاء سازمان گام های مهمی را برداشت.