تابلوهای اصناف شهرک نیایش با طرح کاشی یکسان سازی شد
تابلوهای اصناف شهرک نیایش با طرح کاشی یکسان سازی شد
اقتصادوتجارت : سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 2 تهران از اجرای طرح کاشی تابلوهای اصناف خيابان شهيد سوري شهرک نیایش و یکسان سازی آن ها با مشارکت واحد هاي تجاري خبر داد.

گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، علیرضا جعفری، ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه ایجاد وحدت بصری در تابلوها نقش بسزایی در هماهنگی نما و زیبایی شهری دارد، اداره زیباسازی اجرای طرح ساماندهی تابلوهای اصناف را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: طرح بهسازی سیما و منظر شهری و رفع ناهنجاری های شهردر قالب ساماندهی تابلوهای صنوف با هماهنگی صاحبان اصناف اجرا می شود.
وی افزود: در همین راستا تابلوهای معرفی اصناف با مشارکت و همکاری واحدهای تجاری فعال در خیابان شهید سوری شهرک نیایش با استفاده از طرح کاشی یکسان سازی شد.
جعفری در پایان تصریح کرد: در حال حاضر با اجرای این طرح ،تابلوهای اصناف خیابان های ستارخان ، زنجان ، شادمان و… ساماندهی شد.