تأمین روشنایی و ایمن سازی۱۵ پل عابر پیاده در منطقه ۱۹
تأمین روشنایی و ایمن سازی۱۵ پل عابر پیاده در منطقه ۱۹
اقتصادوتجارت : عملیات ایمن سازی و رفع نواقص روشنایی پل های عابر پیاده در محدوده منطقه 19 طی اجرای طرح تحول در نگهداشت شهر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت شهردار منطقه با اشاره به بازدید و نظارت های برنامه ریزی شده به منظور نگهداشت المان های شهری و ترافیکی در راستای بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان اعلام کرد: در همین راستا ضمن بهسازی و تأمین روشنایی ۱۵ پل عابر پیاده در نقاطی همچون بزرگراه های آزادگان، شهید تندگویان، شهید کاظمی و پل های سواره رو، نواقص آن ها نیز رفع شد.
او ایمن سازی جناغی های بزرگراه آزادگان را از دیگر اقدامات اجرایی در راستای تحول در نگهداشت شهر دانست و افزود: این فعالیت با هدف افزایش ایمنی تردد در بزرگراه ها و کاهش مخاطرات ترافیکی در قالب نصب و ترمیم علائم ایمنی و چرخش صحیح علائم در چندین نقطه از بزرگراه شامل کاشن تانک، بشکه ترافیکی و استوانه ایمنی انجام شده است.
همچنین طی فعالیت های اجرایی اخیر ۴۰ گاردریل در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادان تا حدفاصل پل شهید کاظمی تعویض و نصب شد.
هدایت در ادامه از ایمن سازی بزرگراه شهید رسولی با نصب تابلوهای خطرنما خبر داد و بیان کرد: طی این عملیات بیش از ۱۰۰ تابلوی خطرنما در این محور مواصلاتی پراهمیت تا ابتدای بزرگراه امام علی (ع) نصب شده است.