بیمه رازی را به جایگاه اول صنعت بیمه تبدیل می‌کنیم
بیمه رازی را به جایگاه اول صنعت بیمه تبدیل می‌کنیم
اقتصادوتجارت :دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در حاشیه جلسه مدیران بیمه رازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: اقدامات اساسی و زیربنایی همچون افزایش ۷۰۰ درصدی سرمایه شرکت، کسب مجوز اتکایی، کسب توانگری مالی سه برابری، اخذ توانگری سطح یک و راه‌اندازی مرکز ارتباط ۲۴ ساعته در شرکت بیمه رازی صورت گرفته و در کمتر از سه سال آینده شرکت بیمه رازی را به پنج شرکت اول صنعت بیمه تبدیل خواهیم کرد.

وی با اشاره به پنج چرخش استراتژیک، رویکردها و اهداف جدید در برنامه تحول بیمه رازی، افزود: برنامه تحول بیمه رازی که از ابتدای سالجاری طراحی و به اجرا درآمده، طی سه سال، رشد قابل توجهی را برای بیمه رازی به همراه خواهد داشت و در این مسیر تیم مدیریتی و همکاران بیمه رازی نقش پررنگی را در ساخت آینده بیمه رازی ایفا خواهند کرد.
مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه نقشه راه مدون و ترسیم شده برای بیمه رازی بر اساس ارزیابی از عملکرد گذشته بیمه رازی، شرایط پیرامونی و شرایط محیطی است افزود: معتقدیم تحول در بیمه رازی شروع شده و به زودی بیمه رازی را در اوج خواهیم دید.
او گفت: ما ۶ اصل تمرکز، سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت گری در ستاد و واگذاری اختیارات به شعب و نمایندگی‌ها برای تغییر و تحول بیمه در نظر گرفتیم و با تاکید بر نوآوری و ارائه خدمات به‌روز رشد قابل توجهی را برای شرکت بیمه رازی در نظر داریم.