بوستان نهج البلاغه ظرفیتی ارزشمند برای توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی
بوستان نهج البلاغه ظرفیتی ارزشمند برای توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی
اقتصادوتجارت : رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در بازدید چهار ساعته از بوستان نهج البلاغه بر توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در این بوستان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، داود گودرزی در بازدید از بوستان نهج البلاغه که با حضور معاون فنی و عمران شهرداری تهران،مدیرکل فرهنگی ،مشاور امور بانوان شهردار تهران و شهردار منطقه دو انجام شد ، ظرفیت ها ، مسائل و مباحث اجتماعی و فرهنگی این بوستان را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اینکه ارتقای خدمت رسانی به شهروندان مهم ترین اولویت مدیریت شهری است گفت:بوستان نهج البلاغه یکی از بوستان های فرامنطقه ای و قطب های گردشگری و فرهنگی پایتخت است که روزانه پذیرای تعدادزیادی از شهروندان تهرانی است و برهمین اساس با برنامه ریزی صحیح و کارشناسی می توان از ظرفیت این بوستان دراجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
رئیس بازرسی شهرداری تهران همچنین در نشستی با حضور برخی از شهروندان، اعضای بسیج ،امام جماعت بوستان و مدیران منطقه ۲ به بررسی و نیازسنجی اولویت های مطرح شده پرداخت و گفت: ارتقای زیست شهری و بهره مندی بهتر شهروندان از تمامی ظرفیت های بوستان نهج البلاغه مورد توجه مدیران شهری است و در همین راستا توسعه این بوستان به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهری سالجاری برنامه ریزی و درحال اجرا است.