بورس تهران به سراغ شرکت های موفق استانی می رود
بورس تهران به سراغ شرکت های موفق استانی می رود
اقتصادوتجارت : محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران و محمد حسین صدرایی عضو هیات مدیره به همراه جمعی از معاونان و مدیران از شرکت های مطرح استان سمنان بازدید کردند.

محمود گودرزی مدیرعامل و محمد حسین صدرایی عضو هیات مدیره به همراه معاونت ناشران و اعضا و جمعی از مدیران ارشد بورس تهران از کارخانه های فروسیلیس ایران و خودرو سازی عقاب افشان بازدید کرد و گفت: ما آمادگی داریم تا به تامین مالی این شرکت ها در جهت راه اندازی طرح های توسعه کمک کنیم.مدیرعامل بورس تهران در این بازدید استانی که به همت تالار منطقه ای سمنان انجام شد با تاکید بر شناسایی نیازها و توانمندی های صنایع در استان ها گفت: ما تلاش می کنیم بازدید های استانی همچون سفر استانی کرمانشاه که تامین مالی ۳۵۰۰ میلیازد تومانی را در پی داشت، مثمر باشد و شاهد حضور شرکت های جدید و مطرح استان سمنان در بازار سرمایه باشیم.گودرزی با بیان اینکه شرکت هایی که برای طرح های توسعه ای خود به دنبال تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستند گفت: شرکت های موفق استانی می توانند از طریق بازار سرمایه و پس از ارایه مدارک و مستندات لازم جهت تامین مالی پروژه های خود اقدام کنند و بورس تهران آمادگی همکاری و تسریع روند آن را دارد.