به نقطه عطفی در راهبردهای توسعه محور مخابرات ایران رسید‌ه‌ایم
به نقطه عطفی در راهبردهای توسعه محور مخابرات ایران رسید‌ه‌ایم
اقتصادوتجارت : رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اظهار داشت: با طرح ریزی های منظم انجام شده، در حال حاضر به نقطه عطفی در راهبردهای توسعه محور مخابرات ایران برای فعالیت های حال و آینده رسیده ایم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر محمودزاده با بیان اینکه اکنون باید راهبردهایی برای تبدیل وضعیت از حالت عادی به حالت مطلوبی داشته باشیم، گفت: شفاف سازی و کنترل هزینه ها در سال ۱۴۰۰ به نحو احسن در مخابرات انجام شده است.

وی با تشریح فرصت های پیش روی مخابرات در افتصاد دیجیتال افزود: در رابطه با پاسخ دهی به ذینفعان و حرکت ارتباطات به سمت تجهیز فیبرنوری، نهضت جهادی توسعه فیبرنوری راه اندازی شده است که منابع آن نیز به طور کامل دیده شده است.

دکتر محمودزاده گفت: بسیاری از بدهی ها را در حال حاضر تسویه کرده و امروز به یک شفافیت مالی در بخش های مختلف حتی برای سهامداران خرد و حقیقی رسیده ایم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات گفت: ایجاد شایستگی در مخابرات ایران بسیار ضروری است و با کیفی سازی نیروی انسانی موجود، در تلاش هستیم ضمن کنترل هزینه ها، به تقویت و کرامت بخشی به نیروی انسانی توجه کنیم.

وی تلاش در جهت تامین نیازهای جدید مشتریان در حوزه اقتصاد دیجیتال را یک راهبرد دیگر مخابرات ایران عنوان کرد و افزود: در این مسیر به سرویس محوری و افزایش بهره وری در حوزه های تجاری و بازاریابی رسیده ایم.

دکتر محمودزاده گفت: تمرکز زدایی و دادن اختیارات لازم به استان ها در هفت منطقه مخابراتی در حال اجرا است و این تفویض اختیار در حوزه درآمد و کنترل هزینه ها و پاسخ دهی به مشتریان ، نتایج مناسبی در پی خواهد داشت.