*بهره گیری از مشارکت عمومی در نگهداشت شهر از اولویت های مدیریت منطقه۲ پایتخت
*بهره گیری از مشارکت عمومی در نگهداشت شهر از اولویت های مدیریت منطقه۲ پایتخت
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۲ با تا کید بر تسریع در رسیدگی به درخواست های شهروندان گفت: بهره مندی از مشارکت عمومی در برنامه های شهر و ارتقای کیفی زندگی شهری از اولویت های مدیریت شهری است که این مساله مستلزم جلب رضایت شهروندان است.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲، حسن رحمانی،شهردار منطقه ۲ در نخستین نشست شورای معاونین و مدیران منطقه ضمن تبیین چشم انداز و برنامه های پیش بینی شده گفت:یکی از ضرورت های اصلی در مدیریت بهینه شهر ،شناسایی کامل نقاط قوت و ظرفیت های موجود است تا بتوانیم با برنامه ریزی صحیح و همچنین تقویت روحیه مشارکت عمونی،خدمات بهینه ای را در سطح محلات ارائه کنیم.
وی با اشاره به موقعیت کوهستانی منطقه ۲ بر لزوم آمادگی منطقه برای مدیریت بارش های فصلی و بهبود وضعیت نگهداشت شهر به ویژه با آعاز بارش های فصلی تاکید کرد و اظهار داشت: محور اصلی فعالیت های خدمات شهری در سطح محلات و بزرگراه ها در فصل پاییز و زمستان نحوه نگهداشت شهر و آمادگی برای مدیریت بارش های فصلی است برهمین اساس ضمن لایروبی مستمر انهار، و کانال ها، ستاد برفروبی منطقه با پیش بینی تمهیدات لازم و تامین تجهیزات مورد نیاز ، اجرای مانور برف روبی و همچنین جانمایی و نصب مخازن شن و نمک در سطح منطقه و تجهیز سایت های برف روبی از آمادگی لازم برای ارائه خدمات به شهروندان و پیشگیری از هرگونه اختلال در تردد روزهای بارش برف برخوردار باشد.
شهردار منطقه ۲ ، بر لزوم اخلاق مداری و تلاش هر چه بیشتر تمام مدیران حوزه های شهری جهت افزایش رضایت و اعتماد شهروندان، تاکید کرد و گفت: کاهش تعداد پیام های ثبت شده در ۱۳۷ و۱۸۸۸ که منجر به کسب رتبه بسیار مطلوب در بین مناطق ۲۲ گانه شده است اتفاق ارزشمندی است و امید می رود با تلاش و جدیت همکاران رضایتمندی شهروندان در بالاترین سطح ممکن تامین شود.
شهردار منطقه در ادامه بر رفع خطر و ایمن سازی گودهای پر خطر تاکید کردو گفت : تردد ایمن در شهر یکی از حقوق شهروندی است و این مساله مورد تاکید مدیریت شهری است و شهرداران نواحی و حوزه های اجرایی می بایست به صورت جدی و با روش صحیح نسبت به رفع سد معبر های ساختمانی و رفع خطر گودهای پرخطر رسیدگی کنند.