بهره گیری از ظرفیت های حریم منطقه ۱۹ در توسعه گردشگری
بهره گیری از ظرفیت های حریم منطقه ۱۹ در توسعه گردشگری
اقتصادوتجارت : موضوعات مربوط به حریم منطقه 19 طی نشستی با حضور مدیر کل حریم شهرداری تهران و شهردار منطقه بررسی شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این نشست که معاون شهرسازی و معماری، شهرداران نواحی ۴ و ۵ و مسئول حریم منطقه نیز حضور داشتند، علیرضا صادقی مدیر کل حریم شهرداری تهران با اشاره به عملکرد و تعامل خوب منطقه ۱۹ در حوزه موضوعات مربوط به حریم، به درخصوص لزوم حل مشکلات حریم با اصلاح قانون کلی حریم و یا تغییر در طرح تقسیمات کشوری شهرستان تهران صحبت کرد.
او با اشاره به تداخل مأموریت ها در شهرداری تهران خواستار واگذاری مأموریت ها به نهادهای مربوطه به منظور تسریع در حل مشکلات شد.
صادقی فلسفه نگهداشت حریم را، موقعیت این محدوده بعنوان تنفسگاه یک شهر و مکانی برای جذب گردشگر عنوان و بیان کرد: احداث کمربند سبز امر صیانت را تسهیل می بخشد.
به گفته این مسئول اداره کل حریم با شهرداری تهران در راستای خدمت رسانی به شهروندان همسو بوده و حفظ اقتدار شهرداری در همه فعالیت ها لحاظ می شود.
در ادامه این نشست مهدی هدایت شهردار منطقه با اشاره به وسعت زیاد بافت حریم و کمبود نیروهای انسانی برای کنترل این محدوده، بر تأمین و بازنگری نیروهای حریم بان فعال در محدوده حریم این منطقه تأکید کرد.
او همچنین خواستار استفاده از ظرفیت های حریم منطقه در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه شد.
او با اشاره به عدم اختیار شهرداران مناطق دارای محدوده حریم به دلیل تداخل مدیریتی با بخشداری ها و وجود چندین نهاد تصمیم گیرنده در محدوده حریم، خواستار بازنگری در طرح جامع حریم تهران شد.
در این نشست ضمن تأکید بر تسریع در اجرای پروژه های اصلاح هندسی در روستاهای پلایین، شکرآباد و بلوار علامه عسگری واقع در محدوده حریم این منطقه، شهرداران نواحی ۴ و ۵ نیز به طرح مسائل مربوط به محدوده حریم این منطقه پرداختند.