بهره مندی روزانه ۳۰۰ شهروند جنوب شهر از آموزش های پسماند
بهره مندی روزانه ۳۰۰ شهروند جنوب شهر از آموزش های پسماند
شبکه اقتصادوتجارت : گام دیگری به منظور اجرایی شدن طرح کاپ در منطقه 19 با اجرای شنبه های بدون پسماند برداشته شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، عبدالرضا محمدی رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه با اشاره به آموزش روزانه ۳۰۰ شهروند منطقه در این طرح گفت: با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز این طرح در این منطقه بیش از ۱۰ هزار نفر از آموزش های بازیافت و تفکیک پسماند بهره مند شده اند.
او شنبه های بدون پسماند را اقدامی در راستای تحقق اهداف طرح کاپ دانست و افزود: این طرح در حال حاضر در شهرک های فرهنگیان ، سهیل، گلسار و وصال در حال اجرا است ضمن اینکه طی این طرح پسماندهای خشک شهروندان به طور اختصاصی روزهای شنبه از طریق غرفه های ۲۳ گانه بازیافت و خودروهای ملودی جمع آوری می شود.
محمدی در ادامه از نصب سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک روی گوشی متصدیان غرف خبر داد و افزود: از طریق این سامانه متصدیان غرف به شهروندانی که پسماندهای خشک خود را تحویل غرفه می دهند کد پیگیری برای شرکت در قرعه کشی ارائه می کنند.
شهروندان کد پیگیری را تا اعلام نتايج قرعه كشي سازمان مديريت پسماند نزد خود نگه مي دارند و منتخبين نيز با ارائه آن، دوچرخه اهدايي سازمان را دريافت خواهند کرد.