بهره برداری از تولیدات آموزشی سازمان مدیریت بحران تهران در کتب درسی
بهره برداری از تولیدات آموزشی سازمان مدیریت بحران تهران در کتب درسی
اقتصادوتجارت : بخش هایی از محتوای تولید شده آموزشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در زمینه های همچون آمادگی در برابر زلزله و سیل، کوله نجات و شناسایی نقاط امن در کتب درسی دوره های ابتدایی و متوسطه نظری مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شاهین مظفری سرپرست آموزش و مشارکت های مردمی سازمان با بیان این مطلب افزود: بر اساس اعلام دفتر انتشارات و فناوری آموزش وزارت آموزش و پرورش تولیدات محتوایی آموزش الکترونیکی و چند رسانه ای که از سوی سازمان برای بهره برداری در کتب درسی ارائه شده بود در کتب دوره ی ابتدایی ، متوسطه و همچنین مجله رشد آموزش علوم زمین مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: پویا نمایی آموزشی ، شناسایی نقاط امن و چگونگی تهیه کوله نجات در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بخش زمین پویا (آموزش الکترونیک و چند رسانه ای ) مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین فیلم های آموزشی هومن شاهی، آمادگی در برابر زلزله و تهیه کوله نجات در دروس مجازی زمین شناسی پایه یازدهم دوم متوسطه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس اعلام دفتر انتشارات فناوری آموزشی این وزارتخانه همچنین دو تولید محتوای آموزشی این سازمان در قالب اینفوگرافی و نیز محتوای آموزشی آمادگی در برابر زمین لرزه و سیل در بخش آموزش علوم زمین نسخ الکترونیک مجله رشد مورد استفاده قرار گرفته است.