بهبود ساماندهی کودکان کار و خیابان، تکدی گری و معتادین متجاهر، نیازمند افزایش همکاری سازمان ها و نهادها با شهرداری تهران است
بهبود ساماندهی کودکان کار و خیابان، تکدی گری و معتادین متجاهر، نیازمند افزایش همکاری سازمان ها و نهادها با شهرداری تهران است
اقتصادوتجارت : رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خواستار افزایش همکاری سازمان ها و نهادها با مدیریت شهری برای اجرای شایسته حکمرانی محلی شد و گفت: در ضعف یا نبود همکاری بین سازمانی برای استقرار نظام حمایت های اجتماعی، ارائه خدمات به شهروندان تحت الشعاع قرار خواهد داد.

به نقل از روابط عمومی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران نرگس معدنی پور اظهار داشت: یکی از دغدغه های مهم مدیریت شهری، ضرورت افزایش همکاری سایر سازمان ها و نهادها با شهرداری تهران برای اجرای شایسته حکمرانی محلی و تحقق اهداف و ماموریت های مربوط به اداره شهر به‌ویژه در زمینه ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به شهروندان است.

وی ادامه داد: شهر تهران، به دلیل گسترش رو به رشد کالبدی با چالش‌های گسترده فرهنگی و اجتماعی روبرو است که بر کیفیت زندگی شهروندان و همچنین عملکرد مدیریت شهری برای اداره شهر، تاثیرگذار است.

معدنی پور یادآوری کرد: اداره شهر تهران و ارتقای شاخص ها و استاندارهای کیفیت زندگی شهروندان، از جمله بهبود وضعیت متغیرهای کلان فرهنگی اجتماعی، همانگونه که قانون شهرداری ها تصریح می کند، به مشارکت فراگیر و جمعی تمامی سازمان ها و نهادهای کلانشهر تهران، نیازمند است.

وی اظهار داشت: برای مثال، مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران، از جمله در موضوعاتی چون کودکان کار و خیابان، تکدی گری، معتادان متجاهر، خشونت، حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند یک همکاری جامع در زمینه های غربالگری، درمان، توانمندسازی و حمایت های اجتماعی است.

معدنی پور بیان داشت: نبود همکاری بین سازمانی برای استقرار نظام حمایت های اجتماعی برای شهروندان در معرض خطر و آسیب دیده، موجب خواهد شد که نه تنها اقدامات برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اثربخش نباشد بلکه تلاش های شهرداری تهران در سایر زمینه ها برای ارائه خدمات به شهروندان، تحت الشعاع قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: بر همین اساس از سازمان بازرسی کل کشور درخواست داشتیم که با هدف کمک به استقرار مدیریت یکپارچه شهری، عملکرد سازمان ها و نهادهای شهر تهران را در مورد میزان مشارکت با شهرداری تهران برای ارائه خدمات بویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی به شهروندان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد.