بزرگراه شیخ فضل اله نوری مزين به تصوير شهید آوینی شد
بزرگراه شیخ فضل اله نوری مزين به تصوير شهید آوینی شد
شبکه اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ گفت: به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، تصویر شهید آوینی بر دیواره بزرگراه شیخ فضل اله نوری ترسیم شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ،علی اکبر کریمی پور با اشاره به اهمیت اجرای نقاشی دیواری بر روی بدنه بزرگرله ها به عنوان بخشی از نماهای شهری در ایجاد آرامش بصری، افزود: به منظور هویت بخشی به سیمای شهربا اجرای نقاش دیواری ،بدنه بزرگراه شیخ فضل اله نوری، به تصویر شهید مرتضی آوینی مزین شد.
وی تصریح کرد:‌ این طرح به طول ۲۰۰ متر مربع با بهره گیری از تکنیک آکرولیک و سبک رئال اجرا شد.
به گفته معاون شهردار منطقه ۲ نقاشی دیواری تصویر شهید آوینی با مشارکت بنیاد شهید و سازمان زیباسازی شهرداری تهران انجام شد.
کریمی پور با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در تلطیف سیمای شهری گفت:طرح ساماندهی تابلوهای صنوف و همچنین اجرای نقاشی دیواری از نقش قابل اهمیتی در بهبود سیما و منظر شهری و رنگ بخشی بر سیمای خاکستری شهر برخوردار است و در همین راستا این اقدامات در دستور کار اداره زیباسازی منطقه۲ قرار دارد.