بزرگترین مشکل تمبر، کیفیت پایین طراحی هنری آنهاست
بزرگترین مشکل تمبر، کیفیت پایین طراحی هنری آنهاست
شبکه اقتصادوتجارت : در حاشیه برگزاری دومین جمعه بازار تمبر و فیلاتلیک، حسین غنضنفری معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست رویکردها و برنامه های این شرکت  را در حوزه تمبر تشریح کرد.

 گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، صبح امروز طی گفتگویی با حضور محمدتقی نیل‌فروش عضو هیئت مدیره انجمن تمبر کشور که در قالب برنامه کوچه پست در صفحه رسمی اینستاگرام شرکت ملی پست به صورت زنده پخش شد، حسین غضنفری با اشاره به اینکه آفت تمبر، نبود خلاقیت در طراحی است گفت: بزرگترین مشکل طرحهای امروز، کیفیت طراحی هنری آنهاست و در این سالها متأسفانه به همین دلیل، طراحی تمبر به شدت افت کیفیت پیدا کرده است.

وی با اشاره به ضرورت وجود یک شورای متخصص و هنرمند در حوزه تمبر که بتواند کیفیت هنری تمبر را ارتقا دهد، گفت: در حال حاضر نوعی انحصار در طراحی تمبر ایجاد شده و باعث از بین رفتن خلاقیت در طراحی و حتی نوع برش تمبرها شده. شاید لازم باشد با صدور فراخوان، از هنرمندان و علاقمندان برای جلب همکاری و بهبود کیفیت تمبر، دعوت به عمل آید.

غضنفری ادامه داد: استفاده نمادین از تمبر چندان سودمند نخواهد بود چون در آن صورت تمبر از مجموعه اوراق بهادار خارج می شود. در حال صدور دستورالعملهایی برای اجباری کردن استفاده از تمبر در فرآیند مرسولات پستی به عنوان اوراق بهادار هستیم.

وی افزود: نمی توان خدمات پستی را به خاطر هزینه لجستیکی که دارند رایگان کرد، پس باید به سمت کمپین هایی برویم که ارزش دیگری غیر از خدمات مربوط به جابه جایی مرسولات را ایجاد کنند و در قالب آن ارزش یک انتقال مرسوله هم انجام شود و مشتری برای آن ارزش افزوده هزینه کند، نه صرفاً انتقال و جابه جایی مرسولات پستی، که البته در این موضوع به طرح و ایده از طرف بخش خصوصی نیازمندیم.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: برای توسعه فرهنگ تمبر، باید دنبال ایده هایی باشیم که مردم را قانع کنند به سمت مکاتبات گرایش پیدا کنند و به تبع آن از تمبر استفاده کنند و تا جایی که می شود ترافیک مرسولات پاکتی را برای افزایش کاربرد تمبر افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه دغدغه استفاده از تمبر به ویژه در بخش مرسولات خارجه به عنوان یک سفیر فرهنگی، دغدغه درستی است وعده داد: تا پایان امسال ترتیبی اتخاذ می شود که روی تمام مرسولات خارجی، تمبر مورد استفاده قرار گیرد.

غضنفری دلیل کاهش استفاده از تمبر روی مرسولات پستی در سالهای اخیر را کاهش مرسولات به شکل پاکت دانست و اضافه کرد: رواج استفاده از تمبر وابسته به تغییر تکنولوژی پرداخت در شرکت ملی پست و ترکیب تکنولوژی پرداخت با چگونگی طراحی تمبرها است و ما هم در حال بررسی راههای استفاده از تمبر در فرآیندهای پستی هستیم.

نیلفروشان نیز در این گفتگو با یادآوری اینکه تمبر سفیر فرهنگی ماست و باید در قالب مرسولات پستی به تمام دنیا ارسال شود، گفت: اگر بخواهیم واقع بین باشیم، در تمام دنیا از تمبرهایی با کیفیت بالا در طراحی و جنس کاغذ خوب استفاده می شود و حتی اقتصاد برخی از کشورها به شدت به تمبر وابسته است.

وی با اشاره به طبقه بندی وزنی مرسولات پستی، دلیل کاهش مرسولات پاکتی و به تبع آن استفاده از تمبر را ناشی از آن دانست و اضافه کرد: از شرکت ملی پست خواهشمندیم که با ارائه تقویمی از زمانبندی صدور تمبرها، برگزاری نمایشگاه تمبر و اقداماتی از این قبیل، با مجموعه داران و فعالان حوزه تمبر همکاری کنند و زمینه توسعه و ترویج این سند فرهنگی را فراهم نمایند