برگزاری ۲ اتفاق مهم و همزمان برای خط ۳ مترو
برگزاری ۲ اتفاق مهم و همزمان برای خط ۳ مترو
شبکه اقتصادوتجارت : روز دوشنبه 19 آبان ماه 1399 مراسم كلنگ‌زنی پايانه 50 هكتاری آزادگان و همچنين آغاز عمليات اجرايی پروژه توسعه جنوبی خط 3 مترو، با حضور شهردار تهران و به طور همزمان برگزارخواهد شد.

گزارش روابط عمومی و بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) خط ۳ مترو به طول ۳۷ كيلومتر و با ۲۴ ايستگاه، يكی از خطوط هفتگانه شبكه راه‌آهن ريلی زيرزمينی پايتخت به حساب می‌آيد كه امسال اتفاقات ارزنده‌ای در آن رخ خواهد داد؛ از افتتاح پست برق قلعه مرغی و نصب ۳ هواكش ميان تونلی و ۳ هواساز ايستگاهی گرفته تا بهره‌برداری از ايستگاه اقدسيه و برخی ورودی‌های جديد براي ايستگاه‌های افتتاح شده قبلی.
اما روز دوشنبه هفته جاری، به طور همزمان مراسم كلنگ‌زنی پروژه ساخت پايانه آزادگان و نيز آغاز عمليات اجرايی بخش توسعه جنوبی خط ۳ برگزار خواهد شد.
پايانه ۵۰ هكتاری آزادگان در انتهای جنوبی خط ۳ مترو و در منطقه ۱۸ واقع شده است. احداث اين پايانه كه نقش مهمی در فراهم ساختن امكان افزايش ناوگان و تعداد جابجايی مسافران، سهولت در سرويس، نگهداری و تعميرات قطارها و در نهايت كاهش سرفاصله حركتی قطارها در خط ۳ خواهد داشت، در ۳ فاز پيش‌بينی شده است كه در صورت تامين منابع مالی، فاز نخست آن سال آينده به بهره‌برداری می‌رسد.
از طرف ديگر به منظور تسهيل دسترسی اهالی منطقه ۱۸ به شبكه مترو و با توجه به طرح‌های توسعه‌ای آينده خط ۳ كه قرار است به متروی اسلامشهر متصل شود، عمليات اجرايی پروژه توسعه جنوبی خط ۳ نيز روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه رسماً شروع خواهد شد؛ به اين ترتيب خط ۳ كه هم اكنون آخرين ايستگاه آن ايستگاه آزادگان است، از زير خط راه‌آهن سراسری عبور كرده و به ايستگاهی جديد در مجاورت بيمارستان در حال احداث كودكان حكيم و سپس در فاز بعد به ميدان الغدير منتهی می‌شود.
اين دو اتفاق مهم، تحولی محسوس در كارايی و بازدهی خط ۳ متروی تهران ايجاد كرده و سطح خدمات رسانی آن را به شكلی اساسی ارتقا خواهد داد.