برگزاری ۱۲ هزار میلیارد ریال مناقصه در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
برگزاری ۱۲ هزار میلیارد ریال مناقصه در منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اقتصادوتجارت : بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال مناقصه در حوزه زیرساخت منطقه ویژه اقتصادی لامرد برگزار شده و حدود ۸ هزار میلیارد ریال مناقصه در حال برگزاری است.

به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، طبق اعلام منطقه ویژه اقتصادی لامرد؛ این مناقصه بخش هایی همچون جاده سازی، ساخت سوله گمرک، تامین حامل های انرژی، فنس کشی و…را در برمی گیرد. از سوی دیگر ۱۹ هزار میلیارد ریال مناقصه نیز، در مرحله پیش از فراخوان قرار دارد. احداث نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی در این منطقه، از جمله اقدامات برجسته در توسعه زیرساخت لامرد محسوب می شود. مهمترین هدف از ساخت این نیروگاه تامین و حفظ پایداری برق صنعت آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین کارخانه های آلومینیوم کشور و سایر صنایع مستقر در منطقه است که با حمایت ایمیدرو این مگاپروژه در حال ساخت است. شهرستان لامرد در جنوب استان فارس و همجوار با دو استان هرمزگان و بوشهر قرار دارد.