برگزاری کارگاه مسئولیت‌های اجتماعی با حضور کارآفرین برجسته کشوری
برگزاری کارگاه مسئولیت‌های اجتماعی با حضور کارآفرین برجسته کشوری
اقتصادوتجارت : به همت روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام کارگاه مسئولیت‌های اجتماعی با حضور مهندس نجفی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، دکتر علیرضا نبی؛ کارآفرین برجسته کشور ، دکتر فاطمه(نفیسه) شیرانی ؛مدیرعامل خانه نوجوان ایران و استقبال گرم خانواده بزرگ پتروشیمی در‌ هتل زاگرس برگزار شد.

این کارگاه دو ساعته که با استقبال مناسبت کارکنان و خانواده‌ بزرگ همکاران برگزار شد، دکتر علیرضا نبی موسس خیریه دکتر نبی به بیان مسائل و‌مشکلات خانواده‌های امروزی پرداخت و تجربیات و آموخته‌‌های‌ خود را در حوزه کارآفرینی با خانواده‌های کارکنان شرکت‌ پتروشیمی ایلام به اشتراک گذاشت.

کارآفرین نمونه ایران که برای ۱۰۵۷ آسیب‌ دیده از آسیب‌های اجتماعی شغل ایجاد کرده است با برشمردن آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های پیش روی خانواده‌ها، خواستار ارتباط دوسویه و احترام متقابل بین همسران شد.

دکتر فاطمه شیرانی مدرس مدیریت خود،خانواده و جامعه در اجتماع بزرگ کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام با تاکید بر مدیریت رفتار فردی گفت:به عنوان پرستار شاهد مرگ و ‌زندگی بسیاری از افراد بوده‌ام که در دقیقه نود با امید به زندگی برگشته‌اند.

دکتر شیرانی مدیرعامل خانه نوجوان ایران رفاقت بین زن و شوهر‌ها و فرزندان را یک اصل مهم در زندگی خانوادگی برشمرد و گفت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه ناشی از عدم ارتباط ، گفتگو و دوستی در بین اعضای خانواده‌ها است.