برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های آنالیز شیمیایی در حوزه علوم زمین جهت آشنایی مقدماتی کارشناسان زمین‌شناس
برگزاری کارگاه آموزشی روش‌های آنالیز شیمیایی در حوزه علوم زمین جهت آشنایی مقدماتی کارشناسان زمین‌شناس
اقتصادوتجارت : کارگاه آموزشی روش‌های آنالیز شیمیایی در حوزه علوم زمین جهت آشنایی مقدماتی کارشناسان زمین‌شناس برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های آنالیز شیمیایی در حوزه علوم زمین به همت گروه آموزش این سازمان برگزاری شد. این کارگاه در راستای آگاهی و آشنایی مقدماتی همکاران زمین‌شناس با روش‌های آنالیزهای شیمیایی شامل:

ICP-OES،ICP-MS،AFS،AAS،Wet chemistry،Polarography، کانی‌شناسی XRF،XRD،SEM، مطالعه مقاطع و آنالیز طلا که در امور آزمایشگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام می‌شود، برگزار شده است.

شایان ذکر است؛ کارگاه آموزشی آشنایی با روش‌های آنالیز شیمیایی در حوزه علوم زمین با تدریس خانم دکتر نعیمه زری و آقای مهندس مهدی حاجی‌نوروزی انجام شد.