برگزاری پنل توسعه فرهنگ بیمه و ارتقاء تاب آوری اقتصادی
برگزاری پنل توسعه فرهنگ بیمه و ارتقاء تاب آوری اقتصادی
اقتصادوتجارت : دومین پنل تخصصی سندیکای بیمه گران در همایش ملی بیمه و توسعه به صورت حضوری در سالن مصلی نژاد دانشگاه الزهرا برگزار شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل ازروابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، پنل توسعه فرهنگ بیمه و ارتقاء تاب آوری اقتصادی با ریاست دکتر ابراهیم کاردگر مدیر عامل بیمه دانا، دبیر پنل: دکتر ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی بیمه رازی، اعضا: مصطفی زندی، مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا، دکتر علیرضا حجتی عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین، جعفر نوراللهی مدیر روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، ملیحه حسینی، مدیر روابط عمومی بیمه ملت، افشین نوری مدیر روابط عمومی بیمه پارسیان، سید فرید میرموسوی، مدیر روابط عمومی بیمه دی، زینب خاکسار مدیر روابط عمومی پژوهشکده بیمه، محسن حاج میرزا نماینده فروش بیمه رازی و داود شکریف مدیر روابط عمومی بیمه ما مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محور های مورد بررسی در این پنل اعم از “نقش صنعت در تاب آوری اقتصاد ملی” ، ” نقش قوانین، مقرارت، نهادها و ساختارهای حاکمیتی بر توسعه فرهنگ بیمه، نقش رسانه ها و شبکه فروش در تقویت فرهنگ بیمه” و ” کیفیت ارائه خدمات و صنعت بیمه(پذیرش، ریسک و پرداخت خسارت در توسعه فرهنگ بیمه)” بود.

در این پنل تخصصی دکتر کاردگر با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ بیمه، گفت: در حوزه بیمه باید به توسعه فرهنگ بیمه گران و توسعه فرهنگ اخلاق حرفی ای توسط بیمه گران توجه شود.

او با اشاره به اینکه صنعت بیمه نیاز به پدیده های نوین دارد، افزود: برای رسیدن به نوع گرایی باید بازسازی و نوسازی لازم انجام شود تا صنعت بیمه در ابعاد مختلف اخباری، ابزاری و ساختاری به مدل نوگرایی برسد.

در خاتمه‌ی این پنل تخصصی، دکتر کاردگر طی جمع‌بندی نظرات ارائه شده، بار دیگر از توسعه فرهنگ بیمه یاد کرد که صنعت بیمه در جهت تحول نیاز مبرم به توسعه فرهنگ بیمه دارد.

گفتنی است پنل های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه در ۱۳ و ۱۴ آذر ماه در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد