برگزاری پنجمین رویداد «اینو تهران»
برگزاری پنجمین رویداد «اینو تهران»
شبکه اقتصادوتجارت : علی‌محمد سعادتی از برگزاری پنجمین رویداد «اینو تهران» با موضوع ایمنی و مدیریت بحران در بازار تهران خبر داد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، معاونت برنامه‌ریزی و امور شورای این منطقه با همکاری مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند در نظر دارد، پنجمین رویداد از سلسله‌رویدادهای تهران نوآور (InnoTehran) را با محوریت موضوع «ایمنی و مدیریت بحران در بازار تهران» برگزار کند.
علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به ضرورت دستیابی به شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری شهر خلاق، نوآور و هوشمند با توجه به لزوم استفاده مؤثر از ظرفیت‌های جوانان و نخبگان به منظور ارتقای کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر و با هدف حل مسائل و چالش‌های چندوجهی قلب تهران، دبیرخانه نوآوری و هوشمندسازی از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در منطقه ۱۲ در قالب محورهای متنوع که در لینک https://region12.tehran.ir/Default.aspx?tabid=536 قابل مشاهده است، ایجاد شد و در این مورد فعالیت‌های ارزشمندی صورت پذیرفت.
او با بیان این نکته که هم‌اکنون پنجمین دوره از رویدادهای اینوتهران با همکاری سازمان فاوا شهرداری تهران برگزار می‌شود، در تشریح هدف این موضوع افزود: هدف از برگزاری این رویداد رفع مسائل و چالش‌های مرتبط با بازار تهران در حوزه ایمنی و مواجهه با بحران به شیوه‌ی هوشمند با به‌کارگیری از ظرفیت استارتاپ‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های نوآور و دانش‌بنیان برای ارائه راه‌حل‌های متناسب بوده که در صورت توافق، به انعقاد قرارداد همکاری بین ارائه‌دهنده راه‌حل و شهرداری منطقه ۱۲ منجر خواهد شد.
گفتنی است متقاضیان شرکت در این رویداد می‌توانند برای ثبت نام و مراجعه به صفحات این رویداد به لینک https://smart.tehran.ir/?page_id=9488 با حساب کاربری شهروندی خود وارد شوند و پس از مطالعه موضوع و نیازهای رویداد، ضمن ثبت نام به ارائه راه‌حل‌ها و مستندات خود بپردازند.